Meie teenused

Ehitus

Ehitamine ehk ehitus on lihtsustatult öeldes tegevus, mis hõlmab hoone kandvate konstruktsioonide püstitamist. See tähendab vundamentide, seinte, vahelagede ja katuste ehitamist. Ehitusega tegelevad ettevõtted peavad olema registreeritud Ehitisregistris ja omama ehitusliku kõrgharidusega vastutavat spetsialisti.

Lisaks üldehitusele on veel palju eritöö liike, mille korral on samuti vajalik vastutava spetsialisti olemasolu. Ehituses on võtmed kätte maja lahenduse korral palju erinevaid töid, kuid kõikide tööde jaoks, nagu fassaaditööd, lihtsama puitkarkassi ehitus ja terrassi ehitus, uste ja akende paigaldus, krohvimistööd ning viimistlustööd, ei pea olema vastutavat spetsialisti. Puitkarkassmaja ehitamise korral on vundamendi ehitus, kandvate välisseinte puitkarkassi ehitus ja katuse kandekonstruktsiooni tööd need, mis vajavad vastutava spetsialisti olemasolu. Samuti eritööd nagu elekter, tarbevesi ja kanalisatsioon, ventilatsioon ja küttesüsteem. Abihoonete ehituse, nagu garaažid, aiamajad, kuurid, väliköögid, autovarjualused ja saunad, korral kehtib sama loogika.

Ehitusseadusest tulenevalt ei vaja väikeehitis, ehitisealuse pinnaga kuni 20m2, üldjuhul teatamist kohalikule omavalitsusele ega ehitusluba. Väikeehitis 20-60m2 ja kõrgusega kuni 5m, vajab kohaliku omavalitsusele teatamist ja kirjalikku luba ning teatud juhtudel ka projekti. Teiste eluhoonete puhul on vajalik taotleda projekti alusel ehitusluba ning valminud majale kasutusluba. Coralroof saab teid selle kõige juures nõustada ja aidata.

Tänapäeval ehitatavatele hoonetele esitatakse soojapidavuse ja energiatõhususe osas üha kõrgemaid nõudmisi. Alates 2020 aastast peab väikeelamu vastama vähemalt B energiaklassile esitatud nõuetele ehk olema madalenergia hoone. A klassi energiatõhusa hoone saavutamiseks on vajalik lokaalselt toota taastuvelektrit ehk kasutada päikesepaneele. Seega on üha olulisem, et täna maja projekteerides oleks töö kvaliteetne ja tagatud energiasäästlikus. Energiatõhusa hoone tagavad soojapidavad ning õhutihedad välispiirded-seinad ja katuslagi, hea soojapidavusega aknad ning välisuksed, soojustagastusega ventilatsioon ja efektiivne küttesüsteem. Seejuures on olulised ka madala energiavajadusega kodumasinad.

Kui planeerite endale uue kodu ehitust või olemasoleva maja renoveerimist, võtke meiega ühendust! Tänu pikaajalistele kogemustele ja professinaalsele ning koolitatud meeskonnnale, tagame teile kvaliteetse tulemuse.

Tutvuge ka meie võtmed kätte maja ja puitmajad teenustega.